ANBI verantwoording

ANBI-verantwoording Stichting Carpe Diem Bilthoven

Algemene informatie

Officiële naam: Stichting Carpe Diem
Oprichtingsdatum: 25 augustus 1995
KvK-nummer: 41187879 (Kamer van Koophandel Midden-Nederland)

Contactgegevens

Adres: Soestdijkseweg Zuid 255, 3721 AE Bilthoven
Telefoon: 030-2740876
E-mail: famwilken@yahoo.com

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: P.J. Wilken
Secretaris/penningmeester: P.M. Zwang
Beloningsbeleid: er is geen financiële vergoeding voor bestuursleden

Doelstelling en activiteiten

Het bieden van ruimtes aan praktijken en groepen op het gebied van gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke doeleinden.

Balans en staat van baten en lasten
Onderstaande balans en staat van baten en lasten is gebaseerd op de jaarrekening 2022.