Praktijk voor Acupunctuur Tileke Bos

Tileke Bos

Introductie

Ik ben Tileke Bos, acupuncturist in Carpe Diem. Na een paramedische opleiding gevolgd te hebben en een groot aantal jaren in de intramurale gezondheidszorg te hebben gewerkt, ben ik me in 1986 gaan verdiepen in de Traditionele Chinese Geneeskunde, waar acupunctuur een onderdeel van is.

Vanaf het allereerste moment was ik in de ban van deze vorm van geneeskunst. Van de filosofie die erachter steekt, van de manier van werken, van de resultaten. En tot op de dag van vandaag ben ik onder de indruk van wat het menselijk lichaam en de geest vermag, met een paar dunne naaldjes als hulpmiddel.

Verder ben ik als bestuurder en docent verbonden aan de Traditional Chinese Medicine Academie Nederland, zie www.tcma.nl.

Acupunctuur, to the point

Acupunctuur is een eeuwenoude Chinese geneeswijze die gebruik maakt van energie welke door energiebanen, meridianen genoemd, door ons lichaam stroomt.

Elke meridiaan is verbonden met een van onze organen. En elk orgaan is verantwoordelijk voor een breed pakket aan functies binnen ons systeem. Dit betreft niet alleen de lichamelijke, fysiologische orgaanfuncties. De organen zijn ook betrokken bij bepaalde mentale en emotionele aspecten van ons functioneren.

Wanneer u pijn heeft, ziek bent of als u zich anderszins onplezierig voelt, is de balans in de energie van de organen of de betrokken meridianen verstoord.

Door het plaatsen van naalden op bepaalde acupunctuurpunten wordt de energiestroom beïnvloed en er ontstaat een nieuw evenwicht.

Het effect van acupunctuur is ingrijpend. Niet alleen in directe zin op de klacht, maar op het hele welbevinden.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Omdat de energie bij iedereen anders is verdeeld, bestaan er geen standaardbehandelingen voor bepaalde klachten. Ieder mens met elke klacht vraagt om een specifieke behandeling. Bij het eerste consult hoort daarom een uitgebreid vraaggesprek. Ik voel tevens uw pols en bekijk uw tong, twee essentiële aspecten van de Chinese diagnostiek. Aansluitend zal ik u gaan behandelen, waarbij ik een aantal naalden op verschillende plaatsen in uw lichaam aanbreng.

Wat u voelt is het best te omschrijven als een zwaar gevoel. U voelt namelijk de energie vanaf het aangeprikte punt door de meridiaan stromen. Tijdens de behandeling controleer ik een aantal keren uw pols. Op het moment dat die in balans is kan ik de naalden verwijderen. Soms is het nodig de punten, door even aan de naald te draaien, nogmaals te stimuleren.

Gemiddeld duurt een eerste consult een uur, een vervolgbehandeling drie kwartier.

Het is wenselijk om de behandelingen in het begin wekelijks of tweewekelijks te herhalen. Als uw energie toeneemt en u raakt gewend aan het nieuwe evenwicht in uw energie, kan de frequentie omlaag.

Wanneer naar de acupuncturist?

Het is allang niet meer zo dat men pas een acupuncturist opzoekt als al het andere niet heeft geholpen. Acupunctuur biedt in veel gevallen uitkomst, ook in een acuut stadium zoals bij blessures.

Een opsomming geven van aandoeningen die met acupunctuur te behandelen zijn is weinig zinvol. Komt u maar gewoon met uw verhaal.

Jantje huilt, Jantje lacht

Ook kinderen kunnen uitstekend behandeld worden met acupunctuur. Juist kinderen, omdat hun energie zo beweeglijk en daarom makkelijk te beïnvloeden is. De behandeling verloopt anders dan bij volwassenen. Er worden weinig naaldjes gebruikt en die worden er na het aanprikken direct weer uitgehaald. Voor kinderen is een behandeling nauwelijks meer belastend dan nagels knippen of oren schoonmaken. Kinderen kunnen in principe vanaf de geboorte worden behandeld. U kunt denken aan darmkrampjes, huilbaby’s, terugkerende verkoudheid, bronchitis, astma, bijverschijnselen van vaccinaties en slaapproblemen. Op latere leeftijd o.a. ook bedplassen, concentratieproblemen, vermoeidheid en allergieën.

Voor de liefhebber: meer over Chinese geneeskunde, energie, yin en yang

De Chinese geneeskunde vindt haar wortels in het Taoïsme. Een filosofie die uitgaat van de samenhang en de balans tussen mens en omgeving op elk denkbaar niveau. De verbindende factor is het begrip ‘energie’. Energie die in zijn dichtste vorm materie is en in zijn meest ijle vorm zorgt voor kosmische processen. Het is dus in feit dezelfde energie die zorgt voor de opeenvolging van de seizoenen en voor eb en vloed, als voor onze warmtehuishouding, voor onze immuniteit, voor onze spijsvertering, voor ons stemgeluid.

Deze energie maakt ons onlosmakelijk verbonden met de wereld om ons heen. De beweging van energie, zowel binnen ons lichaam als tussen ons en de buitenwereld, wordt veroorzaakt door de spanning tussen de twee energetische tegenpolen: yin en yang.

Yin en Yang, water en vuur

Dynamiek wordt gekenmerkt door het zoeken naar evenwicht tussen uitersten, tussen plus en min. Yin en yang zijn de twee tegengestelde vormen van energie, die zorgdragen voor onophoudelijke beweging.

Yin is de koude vorm van energie. Het is synoniem met alles dat naar beneden en naar binnen gaat; met duisternis, rust, vocht, nacht, winter, aarde. Yang staat voor alles dat stijgt en naar buiten beweegt; het staat voor actie, licht, warmte, zon, dag, zomer en hemel.

Zowel in ons lichaam als in de kosmos kan het een niet zonder het ander. Eeuwige zon en droogte zouden de gewassen en de aarde verschroeien. Eeuwig daglicht en voortdurende activiteit putten ons uit. Zonder yin zouden koorts of een steenpuist fataal zijn. Zonder yang verdrinken we in ons eigen lichaamsvocht.

De balans tussen yin en yang bepaalt onze gezondheid en ons welbevinden. Die balans ligt voor iedereen ergens anders; sommige mensen zijn van nature meer yin, anderen meer yang. Een verstoorde balans geeft klachten, net zolang tot weer een – nieuw – evenwicht is bereikt.

Behandeling met acupunctuur ondersteunt en versnelt dat proces.

Bereikbaarheid

Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig in Carpe Diem.
U kunt me bereiken via nummer 06-24761159 of via mijn e-mailadres: tileke@tilekebos.nl.

Tarieven

  • Eerste consult (60 min) : € 100,-
  • Vervolgconsult (45 min) : € 80,-
  • Kinderen tot 14 jaar (<30min):  € 50,-

U kunt pinnen.
Behandeling afzeggen? Doet u dat meer dan 24 uur van tevoren, dan wordt deze niet in rekening gebracht. U kunt dat, ook in het weekend, inspreken op mijn voicemail.

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk. Kijk voor bijzonderheden uw polis na.
Ik ben aangesloten bij de NVA en de KAB. Voor de meeste verzekeraars is dit een voorwaarde om tot vergoeding over te gaan.

Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar voor acupunctuur vergoedt? Overweegt u over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar?
Klik op onderstaande link:
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/acupunctuur

Websites

Zie ook de site van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) www.acupunctuur.nl en van de Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur www.npva.nl.

Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht uw gegevens nadrukkelijk te beschermen. Zie de link voor de AVG Privacyverklaring en privacybeleid.

Tevens zijn wij verplicht u te vragen een behandelovereenkomst te tekenen. U kunt deze uitprinten en ingevuld meenemen, of u krijgt hem van mij bij het eerste consult.

Algemene Voorwaarden voor Praktijk voor Acupunctuur Tileke Bos.