Praktijk voor Contextuele hulpverlening en Familietherapie Dienke Grootenhuis

Wat is contextuele therapie?

Contextuele therapie is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater Prof.dr. I. Boszormenyi Nagy. De term ‘context” is gekozen, om de altijd in beweging zijnde verbondenheid aan te geven, van men met zijn of haar familie relaties. Voelen, denken en doen wordt gevormd door het gezin waarin men is opgegroeid. Dit ‘erfgoed’ kan zowel constructieve als destructieve gevolgen hebben. Het kan een mens vormen tot een krachtige persoonlijkheid. Het kan echter ook verzwakkend werken, waardoor problemen kunnen ontstaan in ‘gekozen’ relaties en/of de opvoeding van kinderen.

De contextueel therapeut werkt vanuit de relationeel-ethische dimensie. Deze dimensie legt een verbinding tussen invloeden uit voorgaande generaties en huidige relaties met belangrijke anderen.

In de contextuele therapie wordt uitvoerig stilgestaan bij het begrip loyaliteit. Loyaliteiten spelen in elke relatie. De kracht van loyaliteiten op ieders leven kan grote, soms onzichtbare, invloed hebben op de relatie met een partner, kinderen en andere betekenisvolle relaties.

Contextuele therapie is een respectvolle benadering, die aanzet tot verandering en houvast en die hoop en perspectief kan brengen.

Bij Contextuele therapie is de hulpverlening meerzijdig partijdig en verbindend met alle voor cliënt belangrijke derden, wel of niet lijfelijk aanwezig.

Wanneer contextuele therapie?

U kunt denken aan:

 • communicatieproblemen
 • gezins- en familieproblemen
 • moeite met het aangaan van relaties; relatieproblemen
 • identiteitsvragen (onzeker, negatief zelfbeeld, verlegenheid)
 • rouwverwerking
 • verwerken van (seksueel) misbruikervaringen
 • depressieve klachten en andere stemmingsproblemen

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt telefonisch of per mail contact met mij opnemen voor info of om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Na dit gesprek heeft u enkele dagen gelegenheid te overdenken of deze vorm van hulpverlening bij u past.

Mocht u verbonden worden met een telefoonbeantwoorder dan bel ik u, indien u uw naam en telefoonnummer inspreekt, zo spoedig mogelijk terug!

Telefoonnummer:

06-20923458 − Dienke Grootenhuis (rechtstreeks of voice-mail), e-mail: pr.dialoog@gmail.com

Zonder uw toestemming wordt er geen enkele inhoudelijke informatie aan derden verstrekt. Ik houd me aan de wettelijke regels aangaande dossiervorming, inzagerecht en privacybescherming.

Tarieven

De kosten bedragen € 75 per gesprek. Het eerste gesprek reken ik contant af.  Van vervolggesprekken ontvangt u een nota.

Wie ben ik?

Dienke Grootenhuis is Contextueel therapeut en Maatschappelijk werker met jarenlange ervaring in de Jeugdzorg. Zij is erkend door de Europeesche Associatie voor Psychotherapie en volgde o.a. de Masterclass Contextuele therapie bij prof. I.B. Nagy in Amsterdam.

Aangesloten bij:

 • de Vereniging van Contextueel Werkers (VCW-1532)
 • de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP-284)
 • de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP: 1006)
 • AGB code: 94-007453
 • AGB code praktijk: 94-56595
 • KvK nr. 57394032
 • Behandelcode: 24504

Openingstijden

Dinsdagmiddag en -avond.

Weblinks

www.europsyche.org
www.contextueelwerkers.nl

Dienke Grootenhuis