Praktijk voor Contextuele hulpverlening en Familietherapie

Wat is contextuele therapie?

Contextuele therapie is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater Prof.dr. I. Boszormenyi Nagy. De term ‘context” is gekozen, om de altijd in beweging zijnde verbondenheid aan te geven, van een mens met zijn of haar familie relaties. Voelen, denken en doen wordt gevormd door het gezin waarin een mens is opgegroeid. Dit ‘erfgoed’ kan zowel constructieve als destructieve gevolgen hebben. Het kan een mens vormen tot een krachtige persoonlijkheid. Het kan echter ook verzwakkend werken, waardoor problemen kunnen ontstaan in ‘gekozen’ relaties en/of de opvoeding van kinderen.

De contextueel therapeut werkt vanuit de relationeel-ethische dimensie. Deze dimensie legt een verbinding tussen invloeden uit voorgaande generaties en huidige relaties met belangrijke anderen.

In de contextuele therapie wordt uitvoerig stilgestaan bij het begrip loyaliteit. Loyaliteiten spelen in elke relatie. De kracht van loyaliteiten op ieders leven kan grote, soms onzichtbare, invloed hebben op de relatie met een partner, kinderen en andere betekenisvolle relaties.

Contextuele therapie is een respectvolle benadering, die aanzet tot verandering en houvast en die hoop en perspectief kan brengen.

Wanneer contextuele therapie?

U kunt denken aan:

 • communicatieproblemen
 • gezins- en familieproblemen
 • moeite met het aangaan van relaties; relatieproblemen
 • identiteitsvragen (onzeker, negatief zelfbeeld, verlegenheid)
 • rouwverwerking
 • verwerken van (seksueel) misbruikervaringen
 • depressieve klachten en andere stemmingsproblemen

De hulpverlening is verbindend en partijdig met alle betrokken personen, wel of niet persoonlijk aanwezig.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt telefonisch met een van ons contact opnemen voor informatie of aanmelding voor een eerste gesprek.

Mocht u verbonden worden met een telefoonbeantwoorder dan bellen wij u, indien u uw naam en telefoonnummer inspreekt, zo spoedig mogelijk terug!

Telefoonnummers zijn:

U kunt zich ook aanmelden via één van bovengenoemde e-mailadressen.

Mocht u besluiten zich aan te melden, dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Na het intakegesprek heeft u de gelegenheid om enige dagen te overdenken of deze vorm van hulpverlening bij u past.

Zonder uw toestemming wordt er geen enkele inhoudelijke informatie aan derden verstrekt. Wij houden ons aan de wettelijke regels aangaande dossiervorming, inzagerecht en privacybescherming.

Tarieven

De kosten bedragen € 80 per gesprek.
Wij rekenen per gesprek contant af, tenzij anders overeen gekomen.

Wie zijn wij?

Dienke Grootenhuis is Contextueel therapeut en Maatschappelijk werker met jarenlange ervaring in de Jeugdzorg. Zij is erkend door de Europeesche Associatie voor Psychotherapie, nr. 284. en volgde o.a. de Masterclass Contextuele therapie bij prof. I.B. Nagy in Amsterdam. Geregistreerd bij : EAP, NAP en VCW. Nr. K.v.K. 57394032.

Peter van Leening is sociaal psychiatrisch verpleegkundige met Voortgezette Opleiding Geestelijke GezondheidsZorg (VOGGZ), is opgeleid tot Contextueel Therapeut en heeft gewerkt als gezinstherapeut bij een grote GGZ-instelling. Hij is geregistreerd bij het landelijk BIG-register, lid NVRG en BVRGS. Peter werkt tevens momenteel als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg in een huisartsenpraktijk.

Wij vervullen nevenfuncties binnen de ambulante psychosociale en psychiatrische hulpverlening binnen de regio Utrecht en zijn aangesloten bij:

 • de Vereniging van Contextueel Werkers (VCW)
 • de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP)
 • de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)
 • het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
 • de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG)
 • de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventie (BVRGS)

Openingstijden

Dinsdagmiddag en -avond.
Woensdagavond.

Weblinks

www.contextueelwerkers.nl
www.lerenoverleven.be.