Praktijk voor Kinesiologie, Touch for Health Practitioning en Klanktherapie – Tim Torré en Angela Vincentie

Introductie

Tim Torré heeft als kinesioloog en klanktherapeut een praktijk in het therapeutisch praktijkcentrum Carpe Diem in Bilthoven.

Tim volgde cursussen en opleidingen bij de Hof van Axen, het centrum voor Toegepaste Kinesiologie in Aalden, hetgeen het begin was van Tim als Touch for Health-instructeur.

De kennismaking en samenwerking met Hans de Back, die met Tibetaanse klankschalen en gongs een nieuwe wereld voor hem opende, vormde de aanleiding voor Tim als klanktherapeut.

Binnen de kinesiologie ontwikkelde Tim een heel eigen discipline: Klankkino, de combinatie van de grenzeloos helende krachten van Tibetaanse klankschalen en het testen van spieren. Met energietrillingen brengt hij het energieveld van de mens in beweging op lichamelijk, geestelijk en energetisch niveau met als doel de ander dichter bij zichzelf te brengen.

Angela Vincentie heeft als kinesioloog en klanktherapeut praktijk Incentie in het praktijkcentrum Carpe Diem in Bilthoven.

Wat is kinesiologie?

Kinesiologie, letterlijk ″de leer van de beweging″, is een therapeutische manier van werken waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld. Touch for Health is een verfijnde methode die is ontstaan vanuit de toegepaste kinesiologie.

Wat is klanktherapie?

Bij klanktherapie wordt gebruik gemaakt van Tibetaanse klankschalen, gongs en klank- en energiebalken.
De klanken en trillingen brengen het energieveld van de mens in beweging op lichamelijk, geestelijk en energetisch niveau.
Het doel hierbij is de vrijgekomen energie te gebruiken om blokkades te verwerken en om de mens dichter bij zichzelf te brengen.

Nadere informatie

Op de site van Tim Torré, Kinesioloog, Touch for Health Practitioner en Klanktherapeut, staat uitgebreide informatie over kinesiologie, klanktherapie, de praktijk, trainingen/workshops, enzovoorts.

Zie: www.timtorre.nl.

Bereikbaarheid

Telefoon: 030-6872026.
E-mail: info@timtorre.nl.